SJÖKULTUR


Hökare;

öknamn på stuert, med betydelsen "lant-/matvaruhandlare".

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!