SJÖKULTUR


Hökare;

öknamn på stuert, med betydelsen "lant-/matvaruhandlare".

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!