SJÖKULTUR


Hökare;

öknamn på stuert, med betydelsen "lant-/matvaruhandlare".

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!