SJÖKULTUR


Hökare;

öknamn på stuert, med betydelsen "lant-/matvaruhandlare".

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!