SJÖKULTUR


Hökarhalvan;

utrotade sjömansarten stuertsbiträde.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!