SJÖKULTUR


Hökarhalvan;

utrotade sjömansarten stuertsbiträde.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!