SJÖKULTUR

> Hyra;

Hyra;

den pekuniära lönen för sjömannens mödor. Därav ta hyra i betydelsen mönstra på ett fartyg.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!