SJÖKULTUR

> Hyra;

Hyra;

den pekuniära lönen för sjömannens mödor. Därav ta hyra i betydelsen mönstra på ett fartyg.

Lodskott;

resultatet av enstaka lodning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!