SJÖKULTUR

> Hyra;

Hyra;

den pekuniära lönen för sjömannens mödor. Därav ta hyra i betydelsen mönstra på ett fartyg.

Jänkevaska, amerikansk backstörn;

dumpa servisen på utsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!