SJÖKULTUR


Hytt (cabin);

sjömannens bostad ombord. (Norska lugar, danska kahyt.)

Proviant (ship’s provisions);

fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering. Förväxla ej med "Stå’re’s".

> Fler sjötermer som du behöver veta!