SJÖKULTUR


Hytt (cabin);

sjömannens bostad ombord. (Norska lugar, danska kahyt.)