SJÖKULTUR


I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...