SJÖKULTUR


I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

> Fler sjötermer som du behöver veta!