SJÖKULTUR


I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!