SJÖKULTUR


I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!