SJÖKULTUR


I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!