SJÖKULTUR


I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!