SJÖKULTUR


Iland (gå) (to go ashore);

snarare markerar rörelse i riktning mot landbacken.

Smörland (Cape Flyaway);

förefaller vara land i sikte, visar sig när man kommit närmare vara långsträckta moln, som plötsligt "smälter som smör".

> Fler sjötermer som du behöver veta!