SJÖKULTUR


Iland (gå) (to go ashore);

snarare markerar rörelse i riktning mot landbacken.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!