SJÖKULTUR


Inredning (accommodation);

"inomhus" i ett fartyg, dvs besättningens hytter och gemensamma utrymmen samt därtill gångar och lejdare etc.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!