SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!