SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Fia;

förr namn på kvinnlig mässuppassare. Jfr Kalle.

> Fler sjötermer som du behöver veta!