SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Måsaspanare;

"Fönstertittare" på skånska.

> Fler sjötermer som du behöver veta!