SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!