SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!