SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!