SJÖKULTUR


Intermodal;

syftar på samordning av t.ex. containertransporter mellan olika transportslag.