SJÖKULTUR


Jack Nastyface (ungefär "Kalle Fuling");

öknamn på besättningsmedlem som är illa omtyckt ombord.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!