SJÖKULTUR


Jack Nastyface (ungefär "Kalle Fuling");

öknamn på besättningsmedlem som är illa omtyckt ombord.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!