SJÖKULTUR


Jack Nastyface (ungefär "Kalle Fuling");

öknamn på besättningsmedlem som är illa omtyckt ombord.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!