SJÖKULTUR


Jänkevaska, amerikansk backstörn;

dumpa servisen på utsidan.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!