SJÖKULTUR


Jänkevaska, amerikansk backstörn;

dumpa servisen på utsidan.

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!