SJÖKULTUR


Jänkevaska, amerikansk backstörn;

dumpa servisen på utsidan.

Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

> Fler sjötermer som du behöver veta!