SJÖKULTUR


Kabelgatt (boatswain’s locker);

 förvaringsrum för tågvirke.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!