SJÖKULTUR


Kabelgatt (boatswain’s locker);

 förvaringsrum för tågvirke.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!