SJÖKULTUR


Kabellängd (cable’s length);

 en tiondels nautisk mil, dvs 185,2 meter.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!