SJÖKULTUR


Kabellängd (cable’s length);

 en tiondels nautisk mil, dvs 185,2 meter.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!