SJÖKULTUR


Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!