SJÖKULTUR


Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!