SJÖKULTUR


Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!