SJÖKULTUR


Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!