SJÖKULTUR


Kannhalning (drawing the bucket);

 exempel på kollektiv kraftsamling i maskin. Detsamma som kolvhalning

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!