SJÖKULTUR


Kannhalning (drawing the bucket);

 exempel på kollektiv kraftsamling i maskin. Detsamma som kolvhalning

Kap;

avser oftast Godahoppsudden.

> Fler sjötermer som du behöver veta!