SJÖKULTUR


Kannhalning (drawing the bucket);

 exempel på kollektiv kraftsamling i maskin. Detsamma som kolvhalning

Oskar, Hytt-;

hyttstädare

> Fler sjötermer som du behöver veta!