SJÖKULTUR


Kannhalning (drawing the bucket);

 exempel på kollektiv kraftsamling i maskin. Detsamma som kolvhalning

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!