SJÖKULTUR


Kannhalning (drawing the bucket);

 exempel på kollektiv kraftsamling i maskin. Detsamma som kolvhalning

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!