SJÖKULTUR


Kannhalning (drawing the bucket);

 exempel på kollektiv kraftsamling i maskin. Detsamma som kolvhalning

Lastrum (hold);

utrymme för godset, vars trygga transport över havet i förlängningen inbringar lite matpengar åt besättningen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!