SJÖKULTUR


Kannhalning (drawing the bucket);

 exempel på kollektiv kraftsamling i maskin. Detsamma som kolvhalning

Lodskott;

resultatet av enstaka lodning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!