SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!