SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Plåtkossan;

apparat/kärl för framställning av av mjölk (med mjölkpulver och vatten som ingredienser).

> Fler sjötermer som du behöver veta!