SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Akter ut (aft);

belägenhet på akterdäck eller någonstans i kölvattnet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!