SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!