SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!