SJÖKULTUR


Kapa (cut away; lågty. Kappen);

skära el. hugga av något

Vederlag;

intjänad fritid.

> Fler sjötermer som du behöver veta!