SJÖKULTUR


Kapell (cover; av ital. capello, "hatt", "lock");

 skydd av segelduk e.d. över ankarspel m.m.

Halgatt, halkip (snatch, fairlead);

anordningar i el. vid relingen som förtöjningsgods skall löpa igenom, t.ex. klys, med el. utan löprullar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!