SJÖKULTUR


Kapell (cover; av ital. capello, "hatt", "lock");

 skydd av segelduk e.d. över ankarspel m.m.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!