SJÖKULTUR


Kaplake, kapplake (primage, "hat money");

 ett slags tantiem - vinstandel - som tillfaller befälhavaren. Ursprungligen en dusör från befraktaren för att skepparen skulle kunna "köpa sig tyg till en kappa, som skyddade honom mot oväder, så att han oftare kunde hålla sig på däck och derigenom bättre iakttaga försiktighetsmått för laddningens bästa". Ordet kommer av holl. kaplaken, "’lakan’ (dvs tyg) till kappa". Kallades på svenska även "Kaptens hatt", av fra. Chapeau de maître. Det engelska hat money är möjligen en förvanskning av hatch money, "luckepengar", som tillföll befälet i fartyg med levande boskap för att dylik last skulle få extra god vård.

Liverpoolare;

snabbvaskning av händer och ansikte. Sägs syfta på att hamnarbetarna vid Merseyside fuktade en svettragg e.d. och gned bort det värsta för att värdigt kunna begå eftermiddagens pubentré.

> Fler sjötermer som du behöver veta!