SJÖKULTUR


Kapp (companion hatch/way);

 skyddande mindre överbyggnad över lejdare som leder ned under däck, t ex maskinkapp.

Varpa (kedge);

förhala ett fartyg med hjälp av varpankare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!