SJÖKULTUR


Kapp (companion hatch/way);

 skyddande mindre överbyggnad över lejdare som leder ned under däck, t ex maskinkapp.

Akter ut (aft);

belägenhet på akterdäck eller någonstans i kölvattnet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!