SJÖKULTUR


Kapp (companion hatch/way);

 skyddande mindre överbyggnad över lejdare som leder ned under däck, t ex maskinkapp.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!