SJÖKULTUR


Kapp (companion hatch/way);

 skyddande mindre överbyggnad över lejdare som leder ned under däck, t ex maskinkapp.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!