SJÖKULTUR


Kapp (companion hatch/way);

 skyddande mindre överbyggnad över lejdare som leder ned under däck, t ex maskinkapp.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!