SJÖKULTUR


Kapp (companion hatch/way);

 skyddande mindre överbyggnad över lejdare som leder ned under däck, t ex maskinkapp.

Ombordläggning (collision);

fartygskollision

> Fler sjötermer som du behöver veta!