SJÖKULTUR


Kapsejsa (capsize, av spanska cabeza, "huvud"?);

 om fartyg som slår runt.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!