SJÖKULTUR


Kapsejsa (capsize, av spanska cabeza, "huvud"?);

 om fartyg som slår runt.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!