SJÖKULTUR


Kapsejsa (capsize, av spanska cabeza, "huvud"?);

 om fartyg som slår runt.

Vackert (handsomely);

i den ursprungliga nordiska betydelsen "vaksamt", lugnt och sansat. "Ta det vackert".

> Fler sjötermer som du behöver veta!