SJÖKULTUR


Kapsejsa (capsize, av spanska cabeza, "huvud"?);

 om fartyg som slår runt.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!