SJÖKULTUR


Kapten (captain; av lat. caput, "huvud");

 bruklig titel när man tilltalar "Gubben". Befälhavarens officiella engelska titel är master, av lat. magestis navis som lär ha myntats under kriget mot Kartago för över två tusen år sedan.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!