SJÖKULTUR


Kära land (hug);

hålla nära, tätt intill land