SJÖKULTUR


Kära land (hug);

hålla nära, tätt intill land

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!