SJÖKULTUR


Kära land (hug);

hålla nära, tätt intill land

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!