SJÖKULTUR


Kareta (ital. carretta, "liten kärra");

skämtsamt om ej alltför fagert flytetyg.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!