SJÖKULTUR


Kareta (ital. carretta, "liten kärra");

skämtsamt om ej alltför fagert flytetyg.

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!