SJÖKULTUR


Kareta (ital. carretta, "liten kärra");

skämtsamt om ej alltför fagert flytetyg.