SJÖKULTUR


Kicka (grumble);

kritisera, klaga (t.ex. på maten)

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!