SJÖKULTUR


Kicka (grumble);

kritisera, klaga (t.ex. på maten)

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!