SJÖKULTUR


Kikare, tub- (telescope; binoculars avser moderna bryggkikare för båda ögonen);

oumbärligt verktyg på bryggan. I början av 1600-talet kivades de nederländska glasögonmakarna Hans Lippershay, Jacob Adriaanzoon och Zacharias Jansen om vem av dem som var först att uppfinna "ett instrument för att se på avstånd". Varpå italienaren Galileo Galilei knyckte och fick äran av uppfinningen. I själva verket hade den engelske munken Roger Bacon kommit på idén redan på 1200-talet. Men locket lades på och själv fick han skaka galler, anklagad för trollkonster.

Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!