SJÖKULTUR


Klarering (clearance);

rutiner och formaliteter gentemot myndigheter etc i samband med ett fartygs ankomst till och avgång från en hamn. Ombesörjs av rederiets agent.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!