SJÖKULTUR


Klarering (clearance);

rutiner och formaliteter gentemot myndigheter etc i samband med ett fartygs ankomst till och avgång från en hamn. Ombesörjs av rederiets agent.

Skeppargrädde;

en skvätt starkt att hälla i kaffet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!