SJÖKULTUR


Klarering (clearance);

rutiner och formaliteter gentemot myndigheter etc i samband med ett fartygs ankomst till och avgång från en hamn. Ombesörjs av rederiets agent.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!