SJÖKULTUR


Klarsiktsruta (clear view screen);

bryggans roterande glas, drivet av en liten motor. Populärt kallad "Lloyd-" respektive "Johnsonradar".

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!