SJÖKULTUR


Klarsiktsruta (clear view screen);

bryggans roterande glas, drivet av en liten motor. Populärt kallad "Lloyd-" respektive "Johnsonradar".

Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

> Fler sjötermer som du behöver veta!