SJÖKULTUR


Klys(gatt) (hawse-hole, lågty./nederl. klüse, "trång öppning");

öppning i fartygsskrovet för tross (hawser), ankarkättning etc. Jfr halgatt, halkip.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!