SJÖKULTUR


Klys(gatt) (hawse-hole, lågty./nederl. klüse, "trång öppning");

öppning i fartygsskrovet för tross (hawser), ankarkättning etc. Jfr halgatt, halkip.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!