SJÖKULTUR


Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

> Fler sjötermer som du behöver veta!