SJÖKULTUR


Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!