SJÖKULTUR


Kobrygga (catwalk);

upphöjt gångbord långskepps på tankfartyg.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!