SJÖKULTUR


Kobrygga (catwalk);

upphöjt gångbord långskepps på tankfartyg.

Vederlag;

intjänad fritid.

> Fler sjötermer som du behöver veta!