SJÖKULTUR


Kobrygga (catwalk);

upphöjt gångbord långskepps på tankfartyg.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!