SJÖKULTUR


Koj (bunk, rack);

av holl. kooi, "inhägnad". Sjömannens sovplats kallas även "slaf" (jfr fylleslaf), "binge" och "bunke". Det sistnämnda efter engelska bunk, som egentligen var en kolbox. Vilket myntat de globalt gångbara orden bunkra, bunkers etc.

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!