SJÖKULTUR


Koj (bunk, rack);

av holl. kooi, "inhägnad". Sjömannens sovplats kallas även "slaf" (jfr fylleslaf), "binge" och "bunke". Det sistnämnda efter engelska bunk, som egentligen var en kolbox. Vilket myntat de globalt gångbara orden bunkra, bunkers etc.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!