SJÖKULTUR


Kölsvin (keelson);

företeelse i de nedersta regionerna, aktuellt som omvårdnadsobjekt ("mata kölsvinet") för nyblivna sjömän. Vilket på engelska motsvaras av uppmaningen to feed the camel (den grova fender som även på svenska kallas "kamel"). De kan också skickas iväg för att hämta Matthew Walker (taljerepknopens engelska namn) eller "the key of Keelson". Jfr Lanternor och Postbojen.

Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!