SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!