SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.

Akter ut (aft);

belägenhet på akterdäck eller någonstans i kölvattnet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!