SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!