SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!