SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!