SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.