SJÖKULTUR


Kolvhalning (drawing the piston);

det samma som kannhalning.

Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

> Fler sjötermer som du behöver veta!