SJÖKULTUR


Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!