SJÖKULTUR


Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!