SJÖKULTUR


Kompass (av lat. compassus, dvs "omkrets");

instrument som med hjälp av jordmagnetismen visar väderstrecken. Indelningen i 360° kommer från de matematiskt avancerade babylonierna för 4.000 år sedan. Deras mätmetoder - även av tid m.m. - baserades på talet 60.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!