SJÖKULTUR


Kort på, vara (to be short of);

ha ont om (något). Vanligt är t.ex. uttrycket "en man kort" (one man short), dvs att en besättningsmedlem saknas.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!