SJÖKULTUR


Krabb sjö (choppy sea);

häftig sjö med korta, höga vågor.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!