SJÖKULTUR


Kränga (heel /over/; av nederl. krengen);

om fartyget när det tar en överhalning, dvs rullar åt ena sidan. Jfr Slingra.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!