SJÖKULTUR


Kullajänke;

sjöman inom Helsingborgs- och Höganäsrederier.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!