SJÖKULTUR


Kultje;

 vindstyrkor mellan bris och storm

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!