SJÖKULTUR


Kultje;

 vindstyrkor mellan bris och storm

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!