SJÖKULTUR


Kungarna;

rullande nockar i halgatten.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!