SJÖKULTUR


Kurs (track, course);

väg mellan två förutbestämda positioner

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!