SJÖKULTUR


Kurs (track, course);

väg mellan två förutbestämda positioner

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!