SJÖKULTUR


Kurs (track, course);

väg mellan två förutbestämda positioner

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!