SJÖKULTUR


Kurs (track, course);

väg mellan två förutbestämda positioner

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!