SJÖKULTUR


Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

Béting (bitt);

se pollare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!