SJÖKULTUR


Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

Jänkevaska, amerikansk backstörn;

dumpa servisen på utsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!