SJÖKULTUR


Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!