SJÖKULTUR


Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!