SJÖKULTUR


Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!