SJÖKULTUR


Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!