SJÖKULTUR


Kvarten;

4:e maskinisten eller 4:e styrman, när de existerade.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!