SJÖKULTUR


Kvarten;

4:e maskinisten eller 4:e styrman, när de existerade.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!