SJÖKULTUR

> Kvav;

Kvav;

gå i, se Förlisa

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!