SJÖKULTUR

> Kvav;

Kvav;

gå i, se Förlisa

Proviant (ship’s provisions);

fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering. Förväxla ej med "Stå’re’s".

> Fler sjötermer som du behöver veta!