SJÖKULTUR


Kyrkan;

utrymme längst akter ut, där propellertunneln vidgar sig. Ofta förråd men även bekant som krumhult.