SJÖKULTUR


Kyrkan;

utrymme längst akter ut, där propellertunneln vidgar sig. Ofta förråd men även bekant som krumhult.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!