SJÖKULTUR


Kyrkan;

utrymme längst akter ut, där propellertunneln vidgar sig. Ofta förråd men även bekant som krumhult.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!