SJÖKULTUR


Lä (lee);

motsatsen till lovart.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!