SJÖKULTUR


Laber vind (light wind; av lågty/nederl. labber, "slapp");

lätt vind.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!