SJÖKULTUR


Lägga till (berth);

om fartyget när det lägger sig långskepps vid kaj o.d. Jfr förtöja.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!