SJÖKULTUR


Lajmjosare (lime-juicer);

brittisk sjöman, urspr. amerikanskt öknamn på brittiska fartyg, där lime sedan år 1607 var standardprofylax mot skörbjugg. (Dock experimenterade engelsmännen även med andra slags vitamintillskott, bl.a. surkål. Vilket således inte blev öknamn på dem utan i stället - i formen kraut - på tyskar, motsvarande de svenska sjömännens "hornblåsare".) En annan, sannolikt grundlös uttolkning är att limey skulle ha med den krit- (lime) rika jordmånen och white cliffs of Dover att göra.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!